اخبار واحد - آرشیو

عید سعید قربان روز بندگی و ایثار است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در گفتگو با آنا:

عید سعید قربان روز بندگی و ایثار است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان گفت: عید سعید قربان روز تجلی بندگی، ایثار، تسلیم و اقدامی عملی در مسیر تقرب الهی است.

ادامه مطلب
بومی‌سازی در زمینه‌های فرهنگی کاربردی‌ترین راهکار مقابله با تهاجم دشمن است
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان:

بومی‌سازی در زمینه‌های فرهنگی کاربردی‌ترین راهکار مقابله با تهاجم دشمن است

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان بومی‌سازی در زمینه‌های فرهنگی را با توجه به جذابیت‌های مذهبی، تاریخی و مردمی کاربردی‌ترین راهکار برای مقابله با تهاجم فرهنگی دانست.

ادامه مطلب