اخبار واحد - آرشیو

کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بسته های حمایتی دریافت می کنند/ دانشگاه را به سازمان آموزشی، پژوهشی و فناوری تبدیل می کنیم
دکتر طهرانچی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری:

کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بسته های حمایتی دریافت می کنند/ دانشگاه را به سازمان آموزشی، پژوهشی و فناوری تبدیل می کنیم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه را به سازمان آموزشی، پژوهشی و فناوری و همچنین سازمان حل مسأله تبدیل می کنیم.

ادامه مطلب
مشکلات کشور به‌دلیل فاصله‌گرفتن از آرمان‌های انقلاب اسلامی است
معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

مشکلات کشور به‌دلیل فاصله‌گرفتن از آرمان‌های انقلاب اسلامی است

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مشکلات کشور از جانب انقلاب اسلامی و انقلابی‌گری نیست. مشکل، فاصله گرفتن از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

ادامه مطلب