اخبار واحد - آرشیو

لزوم فکرپروری در مدارس کشور
رئیس سازمان سما تأکید کرد؛

لزوم فکرپروری در مدارس کشور

معاون دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سما گفت: باید حفظ‌پروری در مدارس کشور به فکرپروری و مدرسه هم به صحنه عمل تبدیل شود.

ادامه مطلب