اخبار واحد - آرشیو

دکتر حمدالله منظری توکلی در پیامی درگذشت والده محترم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را  تسلیت گفت.
پیام تسلیت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر حمدالله منظری توکلی در پیامی درگذشت والده محترم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت.

دکتر حمدالله منظری توکلی در پیامی درگذشت والده محترم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت.

ادامه مطلب