اخبار واحد - آرشیو

تغییر زمان برگزاری آزمون جامع دوره‌های دکتری واحدهای استان کرمان
رئیس شورای تخصصی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان خبر داد:

تغییر زمان برگزاری آزمون جامع دوره‌های دکتری واحدهای استان کرمان

رئیس شورای تخصصی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان از تغییر زمان برگزاری آزمون جامع دوره‌های دکتری واحدهای استان کرمان خبر داد

ادامه مطلب