اخبار واحد - آرشیو

برخی منتقدان بی‌انصاف تلاش مسئولان را زیر سؤال می‌برند/ استقبال داوطلبان از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان:

برخی منتقدان بی‌انصاف تلاش مسئولان را زیر سؤال می‌برند/ استقبال داوطلبان از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان گفت: برخی منتقدان بی‌انصاف عملکرد افراد پرکار، تلاشگر و کوشا را زیر سؤال می‌برند و با ایرادهای واهی درصدد ایجاد دست‌انداز و مشکل برای او هستند.

ادامه مطلب
بیمه جوانان در برابر دشمن با الگوی رزمندگان دفاع مقدس

بیمه جوانان در برابر دشمن با الگوی رزمندگان دفاع مقدس

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان گفت: رشادت‌ و حماسه‌آفرینی رزمندگان دفاع مقدس، برگ زرینی را در تاریخ ایران بر جای نهاد و الگو قراردادن آنان میان جوانان می‌تواند کشور را در برابر توطئه دشمنان بیمه کند.

ادامه مطلب