اطلاعیه های دانشجویی - آرشیو

پذیرفته شدگان دوره دکتری پژوهش محور

بنا به اعلام حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه پذیرفته شدگان دخیره دوره دکتری تخصصی پژوهش محور بایستی با مراجعه به محل ثبت نام در واحد دانشگاهی با در دست داشتن مدارک و پرینت قبولی پس از تکمیل فرم پیوست7 دستورالعمل ثبت نام و در صورت عدم مراجعه یا عدم ارائه و تکمیل مدارک ظرف یک هفته توسط پذیرفته شدگان اصلی، بر اساس رتبه ذخیره از نامبردگان ثبت نام قطعی بعمل آید.

ادامه مطلب