اطلاعیه های دانشجویی - آرشیو

نمونه فرم های انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی

نمونه فرم های انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی

نمونه فرم های مربوط به انتخاب دانشجویان نمونه در سایت دانشگاه در دسترس قرار گرفته است. شایان ذکر است مهلت معرفی دانشجویان نمونه تا پایان اسفند ماه سال ۹۶ می باشد و دانشجویان گرامی می توانند جهت تکمیل فرم های مربوطه به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند تا اقدام مقتضی بعمل آید.

ادامه مطلب