اطلاعیه های دانشجویی - آرشیو

اطلاعیه مهم آموزشی

آخرین مهلت زمانی امور مربوط به ثبت نام از روز پنجشنبه مورخ ۶/۲/۹۷ لغایت پایان وقت اداری سه شنبه مورخ ۱۱/۲/۹۷ می باشد

ادامه مطلب
ضیافت شهدای مدافع حرم برای کودکان خانه ایتام کرمانیان
به همت جمعیت اسلامی دانشجویان واحد کرمان برگزار شد؛

ضیافت شهدای مدافع حرم برای کودکان خانه ایتام کرمانیان

مراسم ضیافت شام کودکان خانه ایتام کرمانیان با عنوان ضیافت شهدای مدافع حرم به همت جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار شد.

ادامه مطلب