اطلاعیه های کارکنان و هیات علمی

همایش اخلاق ورسانه
اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه در راستای دستیابی به رسانه تراز انقلاب اسلامی برگزار می کند

همایش اخلاق ورسانه

اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه از اساتید ، پژوهشگران ، دانشجویان ، طلاب وفضلاء جهت ارائه مقالات علمی – پژوهشی در بخش‌ها و موضوعات پیشنهادی ُ مبتنی بر مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، دین‌شناسی، ارزش‌شناسی و روش‌شناسی اخلاق اسلامی، دعوت به عمل می آورد.

ادامه مطلب