اخبار واحد

راه‌اندازی کارگاه تولید قطعات صنعتی و CNC در دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
با حضور سروری‌مجد صورت گرفت؛

راه‌اندازی کارگاه تولید قطعات صنعتی و CNC در دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

کارگاه قطعه‌سازی و راه‌اندازی دستگاه تراش پیشرفته CNC در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج‌قاسم سلیمانی کرمان با حضور رئیس مرکز حوزه ریاست، روابط عمومی و هماهنگی استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی راه‌اندازی شد.

ادامه مطلب
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان
با حضور واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفت؛

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان

نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان با حضور واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان در واحد شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان برگزار شد.

ادامه مطلب