اخبار واحد

مسابقه طراحی سردرهای دانشگاه آزاد اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی چگونه برگزار شد؟
در گفتگوی آنا با افضلی تشریح شد؛

مسابقه طراحی سردرهای دانشگاه آزاد اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی چگونه برگزار شد؟

رئیس دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان فرآیند مسابقه طراحی سردرهای واحد شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان را از ابتدای ایجاد طرح، مراحل اجرا و معرفی آثار تشریح کرد.

ادامه مطلب
ارائه سبکی جامع و خاص در طراحی سردر یادمان شهید حاج قاسم سلیمانی
رئیس دانشکده هنر، معماری و شهرسازی واحد شهید سلیمانی عنوان کرد؛

ارائه سبکی جامع و خاص در طراحی سردر یادمان شهید حاج قاسم سلیمانی

رئیس دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید سلیمانی گفت «هدف از برگزاری مسابقه بازطراحی سردر جدید این دانشگاه با سطح کیفی داوری، ارائه مدلی جامع و خاص به کشور بود.»

ادامه مطلب
مسابقه ملی طراحی سردر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان برگزیدگان خود را شناخت
با حضور مسئولان استانی و کشوری؛

مسابقه ملی طراحی سردر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان برگزیدگان خود را شناخت

برگزیدگان مسابقه ملی بازطراحی سردر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی(کرمان) در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری معرفی شدند.

ادامه مطلب