اخبار واحد

اهمیت و ضرورت سبک زندگی هوشمندانه و مطلوب، در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان:

اهمیت و ضرورت سبک زندگی هوشمندانه و مطلوب، در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان درجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان بر اهمیت و ضرورت سبک زندگی هوشمندانه و مطلوب، در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی جامعه تاکید کرد.

ادامه مطلب
تشریح نحوه بازخرید متقاضیان و ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر ضیائی مطرح کرد

تشریح نحوه بازخرید متقاضیان و ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

مشاور رئیس و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر ایجاد فضای کارآمد ، کارآ و معتمدانه در دانشگاه آزاد اسلامی، نحوه بازخرید متقاضیان و ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را تشریح کرد.

ادامه مطلب