اخبار واحد

همکاری‌های بسیج و دانشگاه آزاد اسلامی الگویی مناسب برای کار گروهی
در جشنواره ققنوس مطرح شد؛

همکاری‌های بسیج و دانشگاه آزاد اسلامی الگویی مناسب برای کار گروهی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در حاشیه اختتامیه جشنواره دانشجویی فرهنگی هنری ققنوس گفت: همکاری‌های بسیج و دانشگاه آزاد اسلامی الگویی مناسب برای کار گروهی است.

ادامه مطلب