اخبار واحد

هویت علمی دانشگاه‌ها در برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی مشخص می‌شود
رئیس دانشگاه آزاد کرمان:

هویت علمی دانشگاه‌ها در برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی مشخص می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان گفت: برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی از مباحث اساسی دانشگاه‌ها است و هویت علمی آنها در قدم برداشتن در این مسیر مشخص می‌شود.

ادامه مطلب