اخبار واحد

بیمه جوانان در برابر دشمن با الگوی رزمندگان دفاع مقدس

بیمه جوانان در برابر دشمن با الگوی رزمندگان دفاع مقدس

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان گفت: رشادت‌ و حماسه‌آفرینی رزمندگان دفاع مقدس، برگ زرینی را در تاریخ ایران بر جای نهاد و الگو قراردادن آنان میان جوانان می‌تواند کشور را در برابر توطئه دشمنان بیمه کند.

ادامه مطلب