اخبار واحد

دانشگاه آزاد اسلامی با وجود همه کارشکنی‌ها به راه خود ادامه می‌دهد
دکتر علیرضا منظری‌توکلی:

دانشگاه آزاد اسلامی با وجود همه کارشکنی‌ها به راه خود ادامه می‌دهد

معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نحوه تخصیص دانشجو به دانشگاه آزاد اسلامی ناعادلانه است؛ اما این دانشگاه با وجود همه کارشکنی‌ها به راه خود ادامه می‌دهد.

ادامه مطلب