اخبار واحد

لزوم فکرپروری در مدارس کشور
رئیس سازمان سما تأکید کرد؛

لزوم فکرپروری در مدارس کشور

معاون دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سما گفت: باید حفظ‌پروری در مدارس کشور به فکرپروری و مدرسه هم به صحنه عمل تبدیل شود.

ادامه مطلب
شیوه‌های مدیریتی باید تغییر کنند
رئیس دانشگاه آزاد کرمان:

شیوه‌های مدیریتی باید تغییر کنند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان تأکید کرد: در این برهه از زمان و بر اساس افزایش اطلاعات و تغییر ذائقه مردم قطعاً شیوه‌های مدیریتی باید تغییر کنند.

ادامه مطلب