اخبار واحد

آغاز کلاس های عملی و آزمایشگاه های دانشکده فنی و مهندسی از ۸ خردادماه

آغاز کلاس های عملی و آزمایشگاه های دانشکده فنی و مهندسی از ۸ خردادماه

رییس دانشکده فنی و مهندسی از آغاز برگزاری کلاس های عملی و آزمایشگاه های تخصصی مربوط به دانشکده فنی و مهندسی از تاریخ ۸ خردادماه و طبق برنامه زمان بندی اعلام شده در زمان انتخاب واحد دانشجویان با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد.

ادامه مطلب
اهتمام سرای نوآوری خودرو برای پیوند تفکر کارآفرینی با صنعت و جامعه
زریسفی مطرح کرد؛

اهتمام سرای نوآوری خودرو برای پیوند تفکر کارآفرینی با صنعت و جامعه

رئیس سرای نوآوری خودرو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان عنوان کرد: سرای نوآوری خودرو برای القای فرهنگ و تفکر کارآفرینی در محیط دانشگاه و پیوند آن با صنعت و جامعه مصمم است.

ادامه مطلب