اخبار واحد

طرحی برای کاهش هزینه راه‌اندازی و تعمیر نگهداری رله‌های برق
پولادی تشریح کرد:

طرحی برای کاهش هزینه راه‌اندازی و تعمیر نگهداری رله‌های برق

دانشجوی دکتری پژوهش‌محور برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اهمیت توجه به مدیریت انرژی، ویژگی‌های طرح خود برای کاهش هزینه راه‌اندازی و تعمیر نگهداری رله‌های برق را تشریح کرد.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس مدیر کل شاهد و امور ایثارگران دانشگاه با مدیران امور شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاهی سراسر کشور

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس مدیر کل شاهد و امور ایثارگران دانشگاه با مدیران امور شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاهی سراسر کشور

جلسه ویدئو کنفرانس مدیر کل شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی با مدیران ستاد امور شاهد و ایثارگران واحدهای دانشگاهی سراسر کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار شد.

ادامه مطلب