اخبار واحد

بسیج،کوثر زایندۀ دوران است.

بسیج،کوثر زایندۀ دوران است.

دکتر کمال جوانمرد در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه ضمن بیان فعالیتهای صورت پذیرفته در این حوزه بمناسبت هفته بسیج تصریح کرد: بسیج،کوثر زایندۀ دوران است.

ادامه مطلب
شهید حججی‌ها ثمره وجود بسیج دانشجویی و طلاب در جامعه هستند

شهید حججی‌ها ثمره وجود بسیج دانشجویی و طلاب در جامعه هستند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان اظهار کرد: ثمره وجود بسیج دانشجویی و طلاب در جامعه را می توان امثال شهید حججی‌ها نام برد که به فرموده مقام معظم رهبری این شهید بزرگوار حجتی برای مردم حق طلب در سراسر دنیا شد.

ادامه مطلب
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در مسائل فرهنگی پیشرو است
معاون آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در مسائل فرهنگی پیشرو است

معاون آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان از دانشگاه های پیشرو در مسائل فرهنگی است.

ادامه مطلب