اطلاعیه های دانشجویی

فراخوان چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

فراخوان چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در راستای حمایت از ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری و نوآوری در سال جهش تولید و با هدف تبدیل دارایی های فکری به ثروت و بررسی آثار ویروس کرونا بر تغییر الگوی زیستی همگام با فناوری های جدید برگزار می کند.

ادامه مطلب
مشاوره غیرحضوری مرکز مشاوره واحد کرمان در طرح فاصله گذاری اجتماعی
معاون فرهنگی دانشجویی واحد کرمان خبر داد:

مشاوره غیرحضوری مرکز مشاوره واحد کرمان در طرح فاصله گذاری اجتماعی

معاون فرهنگی دانشجویی واحد کرمان از مشاوره غیرحضوری مرکز مشاوره واحد کرمان در طرح فاصله گذاری اجتماعی بمنظور رعایت سلامت دانشجویان خبر داد.

ادامه مطلب