اطلاعیه های دانشجویی

کلاسهای جبرانی اختیاری به صورت اموزش غیر حضوری-پنجم لغایت پانزدهم فروردین ۱۳۹۹
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد کرمان خبر داد:

کلاسهای جبرانی اختیاری به صورت اموزش غیر حضوری-پنجم لغایت پانزدهم فروردین ۱۳۹۹

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد کرمان از آغاز آموزش آنلاین(برخط) کلاسهای جبرانی به صورت اموزش غیر حضوری و بصورت اختیاری از پنجم لغایت پانزدهم فروردین ۱۳۹۹ خبر داد.

ادامه مطلب