اطلاعیه های دانشجویی

جذب نخبه وظیفه در دانشگاه مالک اشتر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، به منظور انجام فعالیت های تحقیقاتی، در نظر دارد از تخصص و توانمندی علمی- پژوهشی دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری که واجد شرایط هستند بصورت نخبه وظیفه (اعطای کل خدمت سربازی) و یا همکار تحقیقاتی(اعطای کسرخدمت سربازی) بهره گیری نماید اطلاعات بیشتر https://t.me/iauknews/۴۶۵۷

ادامه مطلب