اطلاعیه های دانشجویی

در جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی واحد کرمان مصوب شد:  برگزاری نشست های پژوهشی ماهیانه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان

در جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی واحد کرمان مصوب شد: برگزاری نشست های پژوهشی ماهیانه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان

چهارمین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در سال ۱۳۹۶ با حضور رئیس واحد کرمان و اعضای این شورا برگزار شد.

ادامه مطلب