اخبار

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در کرمان چه امکاناتی دارد؟
فروغی تشریح کرد؛

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در کرمان چه امکاناتی دارد؟

مسئول مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی در کرمان گفت: تفکیک دستگاه‌های تحقیقاتی و کاربردی درآمدزا از دستگاه‌های آموزشی در استان کرمان انجام شده و به این مرکز انتقال یافته است.

ادامه مطلب