اخبار

تجلیل برگزیدگان جشنواره فرهنگی «از حماسه تا حماسه»
در جلسه شورای فرهنگی واحد کرمان صورت گرفت؛

تجلیل برگزیدگان جشنواره فرهنگی «از حماسه تا حماسه»

برگزیدگان جشنواره فرهنگی از حماسه تا حماسه در بخش‌ استادان، دانشجویان و کارکنان در دوازدهمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان تجلیل شدند.

ادامه مطلب