مزایده گلخانه دانشگاه

واگذاری منافع (اجاره) گلخانه دانشگاه جهت استفاده کاشت گل و میوه های گلخانه ای


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p>
لینک دانلود فایل