ارتباط مستقیم با اداره کل بازرسی منطقه ۶

بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه ۶

آماده دریافت گزارشات و شکایت های کارکنان، اساتید و دانشجویان محترم در زمینه های مختلف در حوزه دانشگاه آزاد اسلامی میباشد.
 

 

 

آدرس : کرمان شهرک ایرانمنش شماره 2 ، خیابان 14 معصوم کد پستی : 7617814815

تلفکس : 03433230355

موبایل  : 09130694264

پست الکترونیکی :  region.6@bazresi.iau.ir