معاون علمی

مدارک لازم فرمهای انتصابات

ارسال کلیه مدارک زیر و فرمهای تکمیل شده به آدرس ایمیل: safrasiabi4@gmail.com 

  1. ارسال فایل عکس با فرمت JPG    با کیفیت - حجم فایل زیر 200k
  2. ارسال فایل آخرین مدرک تحصیلی با فرمت JPG    با کیفیت- حجم فایل زیر 300k
  3. ارسال فایل آخرین حکم کارگزینی با فرمت JPG    با کیفیت - حجم فایل زیر 300k
  4. خلاصه عملکرد یکساله مربوط به حوزه ی آموزش(فایل با فرمت word یک صفحه)
  5. ریز برنامه های عملیاتی مطابق سرفصل های حوزه ی معاونت پژوهشی(فایل با فرمت word)
دانلود فرم بیوگرافی
دانلود فرم شماره 1
دانلود فرم شماره 2
دانلود فرم خلاصه پرونده