نحوه ورود به سامانه های آموزشیار و وادانا

دانشجویان گرامی :

  • جهت ورود به سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (آموزشیار) به آدرس http://edu.iau.ac.ir مراجعه فرمایید:

نحوه ورود به سامانه آموزشیار :

دانشجویان ورودی ماقبل 99

@eduشماره دانشجویی + 108

: نام کاربری

شماره دانشجویی + 108

: رمز عبور

 

 

 

 

دانشجویان ورودی 99

شماره دانشجویی 14 رقمی که با عدد 399 آغاز می شود

: نام کاربری

شماره دانشجویی 14 رقمی که با عدد 399 آغاز می شود

: رمز عبور

 

 

 

 

نحوه ورود به سامانه وادانا :

دانشجویان ورودی ماقبل 99

شماره دانشجویی قدیم

: نام کاربری

کد ملی

: رمز عبور

دانشجویان ورودی  99

شماره دانشجویی 14 رقمی که با عدد 399 آغاز می شود

: نام کاربری

کد ملی

: رمز عبور

 

 

 

 

 

 

 

 

***توجه:

از آنجا که انتقال اطلاعات از سامانه آموزشیار به سامانه وادانا هر چند روز یکبار انجام می شود ، بروز رسانی در سامانه وادانا زمان بر خواهد بود لذا در صورتیکه پس از ثبت نام در آموزشیار در هنگام ورود به سامانه وادانا با پیام «ورود نامعتبر، لطفاً دوباره سعی کنید» روبرو گردید و یا حذف اضافه انجام شده در سامانه آموزشیار  در سامانه وادانا اعمال نشده است ، لطفا تامل فرموده و بصورت روزانه سامانه وادانا را چک بفرمایید .