دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشجویان محترم توجه داشته باشند در صورت استفاده از واتساپ وب یا بازکردن از طریق موبایل می توانید با کلیک بر روی لینک مربوط به گروه وارد گروه درسی معرفی شده شوید در غیر اینصوررت با وارد کردن آدرس روبروی هر درس در واتساپ عضو گروه درسی مورد نظر خواهید شد.

ضمنا گروه های معرفی شده تنها گروه های مورد تایید دانشگاه برای عضویت در درس مورد نظر می باشند.

 

لینک درس متون فقه 1 (استاد بهره مند)       (https://chat.whatsapp.com/CKrWqaGOLbCGeFsZxniweD)

لینک گروه حسابداری                       (https://chat.whatsapp.com/EurYyzHV5XSBJBewaBlxNI)

لینک گروه آشنایی با قوانین کسب و کار   ( https://chat.whatsapp.com/E1UE53UyxYdLk40fPSc98i)

لینک درس حسابداری مالیاتی 1 (استاد مهدی سعید)     (https://chat.whatsapp.com/E9UyQbtoeiP5T0B3Ttxc7c)

لینک درس وصایای امام خمینی (ره) (استاد دکتر محمدحجت 15:30 تا 17:30)    (https://chat.whatsapp.com/IA0b9PZIdSQIQP9v2Prn8N)

لینک درس وصایای امام خمینی (ره) (استاد دکتر محمدحجت دوشنبه 9:30)        (https://chat.whatsapp.com/EyYdDl0rVGm11g8DY21PzU)

لینک درس وصایای امام خمینی (ره) (استاد رحیم پور ساعت 11:30)       (https://chat.whatsapp.com/DKKFCBpfdceGP0VD85uAEH)

لینک درس فارسی (استاد دکتر محمدحجت سه شنبه ساعت 9:30)        (https://chat.whatsapp.com/KFvqq27K0x3KlBTviplcOa)

لینک درس اخلاق اسلامی (استاد امیرمحمدی)             (https://chat.whatsapp.com/IWqFIxKYpmBLU5PC5E1esT)

لینک درس انقلاب اسلامی (استاد اسدی خانوکی)         (https://chat.whatsapp.com/CbcaQas3kcB2gTOKYKFTLe)

لینک درس اندیشه اسلامی 1 (استاد اسدی خانوکی)       (https://chat.whatsapp.com/KRf1FMmpJKoHV4JDJsEg4A)

لینک درس مبانی مدیریت (13:30 تا 15:30)         (https://chat.whatsapp.com/Czu5KjV8pZJ3pIPVVugQp1)

لینک درس مدیریت اماکن و رویدادها            (https://chat.whatsapp.com/IugxFvMbzGuGfo3yg4lBFk)

لینک درس مدیریت (سه شنبه 15:30)        (https://chat.whatsapp.com/Hnw261cvfOIJC9DatwCbgP)

لینک درس رفتار (سه شنبه 13:30)       (https://chat.whatsapp.com/DSUuCzK65GwCBAAzuboIaz)

لینک درس اصول بازاریابی (پنج شنبه 15:30)     (https://chat.whatsapp.com/JT3bJlviM8uGw7TdpyF0Pp)

لینک درس نظریه های سازمان (پنج شنبه 11:30)   (https://chat.whatsapp.com/KkpK6i751Tj0PesAGAbnhq)

لینک درس اصول و مبانی مدیریت (پنج شنبه 9:30)    (https://chat.whatsapp.com/IJhTDtNXGIA6sR2t3eVKOK)

لینک درس کارورزی بازاریابی (پنج شنبه 7:30)        (https://chat.whatsapp.com/JZYr6092XEE7rBZbevWtff)

لینک درس زبان تخصصی (چهارشنبه 15:30)     (https://chat.whatsapp.com/DzCjAXLAh7l2ZZVITvkdPi)

لینک درس سمینار در بازاریابی     (https://chat.whatsapp.com/Hdloa9ZRVUZBqrYwgyvp7N)

لینک درس سمینار در مدیریت راهبردی     (https://chat.whatsapp.com/DvFKj4tWBoCFTIO7Gbz2ZN)

لینک درس مدیریت اوقات فراغت    (https://chat.whatsapp.com/L71lweGS0ccLC1sedi8xK6)

 

 

دروس مربوط به گروه تربیت بدنی

لینک درس ورزش 1(استاد جنگی پور چهارشنبه 7:30)      (https://chat.whatsapp.com/Gwflh7aewWIIg0flZeZ8x8)

لینک درس تربیت بدنی 1 (استاد جنگی پور یکشنبه 7:30)     (https://chat.whatsapp.com/HllVvFXV17M5iANMVQRs2O)

لینک درس ورزش 1(استاد جنگی پور دوشنبه 7:30)      (https://chat.whatsapp.com/C2kisF3IHiMEf6oN6ig1Ec)

لینک درس روش تحقیق در تربیت بدنی    (https://chat.whatsapp.com/EHDgcOBb7hDAbUohBwv4FX)

لینک درس مقدمات روانشناسی ورزش    (https://chat.whatsapp.com/LP6IB4figf5KCEmD4zv7sg)

 لینک درس تاریخ تربیت بدنی و ورزش    (https://chat.whatsapp.com/IjSg0OUTYbk2HE8F55i7Tt)

لینک درس سرپرستی اردوهای ورزشی     (https://chat.whatsapp.com/IxtOtLD0XlDBBTXbMxbrkl)

لینک درس فیزیولوژی فعالیت بدنی     (https://chat.whatsapp.com/Dqgy3GbLbJHGyfkEY0ozS9)

لینک درس اپیدمیولوژی فعالیت بدنی      (https://chat.whatsapp.com/KDwHtjF1tsY3gO2cDckP0E)

لینک درس استفاده و سواستفاده دارو    (https://chat.whatsapp.com/DUAeBnOpel74Z8k0XP6FGd)

لینک درس تربیت بدنی (استاد نژادوزیری 7:30)       (https://chat.whatsapp.com/FIasszsIVXC1fhjDNXjw7o)

لینک درس ورزش 1 فوتسال (استاد نژادوزیری پنج شنبه 11:30)      (https://chat.whatsapp.com/HBu0k1DXLKSJ6ZVijpVMD4)

لینک درس ورزش 1 فوتسال (استاد نژادوزیری پنج شنبه 9:30)    (https://chat.whatsapp.com/Eg3KjrHy5dD29oMZX4uj3O)

لینک درس تربیت بدنی (استاد نژادوزیری پنج شنبه 13:30)    (https://chat.whatsapp.com/FhAEMQUvWIGDzTTNaB2IMC)

لینک درس اصول و مبانی تربیت بدنی     (https://chat.whatsapp.com/CRgGg8Yv0h6L16pMEsMXjD)

لینک درس تربیت بدنی 1(استاد باقری چهارشنبه 13:30)     (https://chat.whatsapp.com/E7KM8rjbf0G4qsDpirfUiR)

لینک درس تربیت بدنی 1(استاد باقری چهارشنبه 11:30)     (https://chat.whatsapp.com/IaznHsFgVyoBVXdZ7Q1TpO)

لینک درس تربیت بدنی 1(استاد باقری شنبه 13:30)    (https://chat.whatsapp.com/JXfFLP3KjqnCOOKeIBfVMH)

لینک درس بسکتبال1 (استاد باقری شنبه 11:30)      (https://chat.whatsapp.com/KBWr2J3ieRGLblXXNFnWYg)

لینک درس زبان پیش         (https://chat.whatsapp.com/EYrxRFn5kbRFYX7UysemM2)

لینک درس روابط عمومی (مولایی دوشنبه ساعت 9)     (https://chat.whatsapp.com/GZZCEpRTrEj82P08xC9GJM)

لینک درس عملی نیمسال اول     (https://chat.whatsapp.com/FRDN3DiW7jkEaekeNHu1tM)

لینک درس تئوری نیمسال اول     (https://chat.whatsapp.com/ImLZce9JKcL1oIaGDyW6hu)

لینک درس دکترا مدیریت ورزشی     (https://chat.whatsapp.com/D5DOWr20EVUF44m2Zb8gjR)

لینک درس ارشد مدیریت و فیزیولوژی     (https://chat.whatsapp.com/GtYpZAlxL3C3Idp6vs5Za5)

لینک درس تربیت بدنی 2        (https://chat.whatsapp.com/Fz3IEqN2UTUAmuhmyjCpIH)

لینک درس تربیت بدنی 1       (https://chat.whatsapp.com/C8d8uYM8hgzBEiN0QR67Sk)

لینک درس نظارت در تربیت بدنی     (https://chat.whatsapp.com/JZM1S7lwmIs3UJn1Or0ZjO)