ورودی های قبل از ۱۴۰۰

 

دانشجویان گرامی با سلام با توجه به شروع انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 از تاریخ 1400/06/13 بر اساس زمان بندی  اعلام شده در سامانه آموزشیار لازم است دانشجویان محترم بر اساس زمان بندی  ، با مطالعه دقیق   اطلاعیه انتخاب واحد نسبت به انجام امور انتخاب واحد نیمسال جاری اقدام نمایند تا خللی در انجام امور ثبت نام ترم جاری صورت نگیرد.