رئیس دفتر

 

نام : غلامحسین
 
نام خانوادگی : شجره
 
تلفن :     31321563-034
 
مسئول دفتر ریاست از سال 69 تا کنون
 
مسئول گزینش از سال 72 تا 92