رئیس دفتر

 

نام: نیما
 
نام خانوادگی: احمدی
 
تلفن: ۳۱۳۲۱۵۶۳-۰۳۴
 
رییس دفتر ریاست