رئیس دفتر استان کرمان

 

نام: نیما

نام خانوادگی: احمدی هشجین

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن: ۳۱۳۲۱۵۶۳-۰۳۴

رییس دفتر ریاست استان کرمان