رئیس دفتر استان کرمان

 

نام: نیما

نام خانوادگی: احمدی هشجین

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن: ۳۱۳۲۱۵۶۳-۰۳۴

سوابق اجرایی:

کارشناس اتحادیه های تعاونی و روستایی ایران

کارشناس بورس کالای کشاورزی ایران

کارشناس امور آموزشی و اداره ثبت نام دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مدیر امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

دبیر کمیسیون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

رئیس اداره سلف سرویس دانشجویی واحد کرمان