مدیریت گزینش

نام و نام خانوادگی: محمود مالکی امین
سمت : مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان
تحصیلات: کارشناسی ارشد
شماره تماس مستقیم :31321772 - 31321789
نمابر : 33211494
نشانی: کرمان، بلوار ولی عصر، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، ساختمان اداری شماره 4، طبقه اول
پست الکترونیکی: mousaei7510@yahoo.com
 
 
 
منشور اخلاقی گزینش
 
کارگزاران گزینش دانشگاههای آزاد اسلامی کشور
 
1. با ایمان به اراده‏ خداوند متعال در جهت کسب رضایت حق تعالی گام برمی داریم و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود می دانیم.
2. انجام صحیح و شایسته‏ی امور محوله را جزو وظایف خود دانسته و در کوتاهترین زمان ممکن خواسته های مراجعان را با توجه به ضوابط و مقررات به انجام می رسانیم و از حقوق مردم صیانت خواهیم نمود.
3. رعایت عدل و انصاف را از جمله وظایف مهم خود می دانیم و در راه خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
4. رعایت موازین شرعی و قانونی را همواره مطمح نظر داشته و با گزینشی هوشمندانه ، عالمانه و دقیق، نیروی انسانی اصلح و کارآمد با معیار دیانت، امانت، کفایت و صداقت برگزینیم.
5. رعایت نظم و آراستگی، وقت شناسی، تواضع، فروتنی و مسئولیت پذیری را سرلوحه‏ی تمام امور خویش قرار می دهیم.
6. ما اعتقتد داریم که رازداری و حفظ اسرار مردم که ولی نعمتان ما هستند، از وظایف خطیر ماست. لذا در حفظ و صیانت از اسرار مردم، تمام مساعی خود را به کار می بندیم.
7. صبر و شکیبائی پیشه‏ی خود می سازیم و با برخورد مناسب و سعه صدر و خوشرویی، پاسخگوی ارباب رجوع بوده و حفظ کرامت انسانها را سرلوحه خویش قرار می دهیم.
8. اعتقاد داریم که آموزش، دانش حرفه ای و همچنین تجربه و ابتکار و نوآوری از ضروریات است. لذا در راه کسب آن دریغ نخواهیم کرد.
9. با استفاده از نظرات و پیشنهادهای سازنده و بسط فرهنگ انتقادپذیری و شفافیت در اطلاع رسانی موجب افزایش اعتماد عمومی خواهیم شد.