رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

 
 

نام: سیدمرصاد

نام خانوادگی: پیروموسوی جلالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

پست الکترونیکی: mersadmusavi2@gmail.com

تلفن تماس: ۳۱۳۲۱۵۵۶-۰۳۴

سوابق اجرایی:

رییس اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی از سال ۹۴ لغایت ۹۶

مدیر روابط عمومی واحد کرمان از سال ۹۱ لغایت ۹۴

کارشناس فوق برنامه فرهنگی از سال ۸۷ لغایت ۹۱