معاون دانشجویی فرهنگی

نام: حجت

نام خانوادگی: بابایی

محل وتاریخ تولد: ماهان -۱۳۵۳

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ریاضی محض دانشگاه باهنر کرمان

کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشگاه آزاداسلامی کرمان

دکترا ریاضی محض دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

 

سوابق اجرایی:

مدیرگروه کارشناسی معلمین ریاضی

مدیرگروه رشته ریاضی دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمان

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

معاون دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

رِئیس سازمان ملی جوانان استان کرمان

معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

 

پست الکترونیکی: babaei_h53@yahoo.com

تلفن مستقیم:

تلفن دفتر کار: ۳۱۳۲۱۵۹۲

داخلی ۱۵۹۲