اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگی دفاع (نیمسال اول ۹۷-۹۶)