نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم تغییرات جلسه -نهایی دفاع۵۰۴
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع دانشجویان دکتری ۶۰۱-
اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگی دفاع (نیمسال اول ۹۷-۹۶)
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتری
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتری
ادامه لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشد
لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشد
فرم جدید اعلام آمادگی برای آزمون جامع دکتر
فرم قرارداد برون دانشگاهی
دکتری(تنظیم نشده)
قرارداد برون دانشگاه مجری استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکتری
فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتری
فرم تعیین ارزش مقاله دکتری
فرم تشویق مقالات دکتری
فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشد(فرم۵۰۳)
فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشد
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشد
فرم(تنظیم نشده)