آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه متمم دفاع ۹۹تحصیلات تکمیلی
بخشنامه دفاع ۹۹تحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی ارزیابی جامع (۶۰۶)دکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم نتایج آزمون جامعدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزالدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم اعلام آمادگی دفاع دانشجویان دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم تایید تشویق مقالهتحصیلات تکمیلی
فرم تایید مقاله برای صدور مجوز دفاعدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
لیست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی۹۹تحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله برای تسویه حسابدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
آیین نامه نگارش رسالهدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
معافیت از شهریه دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم تغییر استاد راهنما و مشاورکارشناسی ارشد
فرم اعلام نتیجه نهایی ارزیابی جامعدکتری
فرم تغییرات جلسه -نهایی دفاع۵۰۴کارشناسی ارشد
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع دانشجویان دکتری ۶۰۱-دکتری
اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگی دفاع (نیمسال اول ۹۷-۹۶)تحصیلات تکمیلی
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتریکارشناسی ارشد
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریدکتری