آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌ها



نمایش ۲۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
قرارداد برون دانشگاه مجری استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محوردکتری
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریدکتری
فرم تشویق مقالات دکتریدکتری
فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشد(فرم۵۰۳)کارشناسی ارشد
فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرمتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع دکتریتحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
نمونه تعهدات و گواهی امضاء پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
نحوه تشویقی وآدرس دهی در مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی