آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ادامه لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشدتحصیلات تکمیلی
اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگی دفاع (نیمسال اول ۹۷-۹۶)تحصیلات تکمیلی
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع دانشجویان دکتری ۶۰۱-دکتری
فرم تغییرات جلسه -نهایی دفاع۵۰۴کارشناسی ارشد
دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام نتیجه نهایی ارزیابی جامعدکتری
فرم تغییر استاد راهنما و مشاورکارشناسی ارشد
معافیت از شهریه دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم اعلام آمادگی ارزیابی جامع (۶۰۶)دکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم نتایج آزمون جامعدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم اعلام آمادگی دفاع دانشجویان دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزالدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم تایید مقاله برای صدور مجوز دفاعدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم تعیین ارزش مقاله برای تسویه حسابدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
آیین نامه نگارش رسالهدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
بخشنامه دفاع ۹۹تحصیلات تکمیلی
بخشنامه متمم دفاع ۹۹تحصیلات تکمیلی
لیست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی۹۹تحصیلات تکمیلی