آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه نگارش رسالهدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
ادامه لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشدتحصیلات تکمیلی
اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگی دفاع (نیمسال اول ۹۷-۹۶)تحصیلات تکمیلی
بخشنامه دفاع ۹۹تحصیلات تکمیلی
بخشنامه متمم دفاع ۹۹تحصیلات تکمیلی
چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
دکتریتحصیلات تکمیلی
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتریکارشناسی ارشد
راهنمای نگارش پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرمتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی ارزیابی جامع (۶۰۶)دکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم اعلام آمادگی دفاع دانشجویان دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم اعلام آمادگی دفاع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشد(فرم۵۰۳)کارشناسی ارشد
فرم اعلام نتیجه نهایی ارزیابی جامعدکتری
فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع دانشجویان دکتری ۶۰۱-دکتری
فرم تایید تشویق مقالهتحصیلات تکمیلی
فرم تایید مقاله برای صدور مجوز دفاعدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی