نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگی دفاع (نیمسال اول ۹۷-۹۶)تحصیلات تکمیلی
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتریکارشناسی ارشد
فرم اعلام نتیجه نهایی ارزیابی جامعدکتری
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع دانشجویان دکتری ۶۰۱-دکتری
فرم تغییر استاد راهنما و مشاورکارشناسی ارشد
فرم تغییرات جلسه -نهایی دفاع۵۰۴کارشناسی ارشد
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریدکتری
ادامه لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشدتحصیلات تکمیلی
فرم قرارداد برون دانشگاهیتحصیلات تکمیلی
لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشدتحصیلات تکمیلی
دکتریتحصیلات تکمیلی(تنظیم نشده)
فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشد(فرم۵۰۳)کارشناسی ارشد
فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم تشویق مقالات دکتریدکتری
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریدکتری
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
قرارداد برون دانشگاه مجری استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محوردکتری
چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی