آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه نگارش رسالهدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
ادامه لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشدتحصیلات تکمیلی
اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگی دفاع (نیمسال اول ۹۷-۹۶)تحصیلات تکمیلی
چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
دکتریتحصیلات تکمیلی
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتریکارشناسی ارشد
راهنمای نگارش پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرمتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی ارزیابی جامعدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم اعلام آمادگی دفاع دانشجویان دکتریدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم اعلام آمادگی دفاع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشد(فرم۵۰۳)کارشناسی ارشد
فرم اعلام نتیجه نهایی ارزیابی جامعدکتری
فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع دانشجویان دکتری ۶۰۱-دکتری
فرم تایید مقاله برای صدور مجوز دفاعدکتری۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تشویق مقالات دکتریدکتری