نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگی دفاع (نیمسال اول ۹۷-۹۶)
ادامه لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشد
لیست دروس ومنابع امتحان آزمون جامع نوبت دوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشد
فرم جدید اعلام آمادگی برای آزمون جامع دکتر
فرم قرارداد برون دانشگاهی
فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتری
فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشد(فرم۵۰۳)
راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتری
قرارداد برون دانشگاه مجری استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتری
فرم(تنظیم نشده)
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکتری
فرم تعیین ارزش مقاله دکتری
فرم تشویق مقالات دکتری
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتری
فرم اعلام آمادگی دفاع دکتری
راهنمای نگارش پایان نامه دکتری
چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتری
فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشد
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد