آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۱۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه استخدام منسوبینکارگزینی کارکنان
آیین نامه افزایش مبنای محاسبه اضافه کارکارگزینی کارکنان
آیین نامه ایاب و ذهاب کارکنان قراداد کار معینکارگزینی کارکنان
آیین نامه بازخرید مرخصیکارگزینی کارکنان
آیین نامه پاس شیرکارگزینی کارکنان
آیین نامه تامین غذای نیروهای حفاظت فیزیکیکارگزینی کارکنان
آیین نامه تبدیل وضعیت کارکنان ازقرارداد کار معین به رسمی آزمایشیکارگزینی کارکنان
آیین نامه تخفیف شهریه کارکنان94کارگزینی کارکنان
آیین نامه تخفیف شهریه94کارگزینی کارکنان
آیین نامه ترک خدمت بیش از 2 ماهکارگزینی کارکنان
آیین نامه تغییر درصد کاراییکارگزینی کارکنان
آیین نامه تقدیر از بازنشستگانکارگزینی کارکنان
آیین نامه جدول امتیاز ایثارگرانکارگزینی کارکنان
آیین نامه حداکثرمرخصی قابل ذخیرهکارگزینی کارکنان
آیین نامه حق ماموریت ورزشیکارگزینی کارکنان
آیین نامه سقف اضافه کاری -بند5کارگزینی کارکنان
آیین نامه سقف مرخصی قابل ذخیرهکارگزینی کارکنان
آیین نامه سقف میزان مرخصی استعلاجی با حقوقکارگزینی کارکنان
آیین نامه فوق العاده کارایی ماده 102کارگزینی کارکنان
آیین نامه قرارداد کار معینکارگزینی کارکنان