آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
درخواست تسهیلات قرض الحسنه دانشجویان - میان مدتصندوق رفاه دانشجویان
فرم درخواست وام کوتاه مدتصندوق رفاه دانشجویان
درخواست وام وزارت علومصندوق رفاه دانشجویان
نحوه تشویقی وآدرس دهی در مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
نمونه تعهدات و گواهی امضاء پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
فرم تاییدیه هیات داوریتحصیلات تکمیلی
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محورتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشد(فرم۵۰۳)کارشناسی ارشد
چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتریتحصیلات تکمیلی
راهنمای نگارش پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم اعلام آمادگی دفاع دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تشویق مقالات دکتریدکتری
فرم تعیین ارزش مقاله دکتریدکتری
فهرست نشریات نامعتبرمقالات علمی وهمایش ها(تشویقی،امتیاز،نمره )
فرمتحصیلات تکمیلی
فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتریدکتری