دانشکده فنی ومهندسی

لیست تفاهم نامه های واحد در سایت ارتباط با صنعت

لیست تفاهم نامه های واحد در سایت ارتباط با صنعت

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ۴ تا ۷ اردیبهشت در تهران آدرس سایت نمایشگاه : www.iranlabexpo.ir

موسسه آموزشی - پژوهشی (سپهر گردشگری هفتواد کویر)

موسسه گردشگری هفتواد کویر به عنوان اولین و تنها موسسه برگزارکننده سه دوره راهنمایان گردشگری در کشور ثبت نام دوره های آموزشی : راهنمایان طبیعت گردی (دومین دوره در جنوب شرق کشور) راهنمایان ژئوتوریسم (دومین دوره در کشور) و راهنمایان تاریخی فرهنگی(ایرانگردی- جهانگردی) راهنمایان ژئوتوریسم (دومین دوره در کشور) و راهنمایان تاریخی فرهنگی(ایرانگردی- جهانگردی)