مرکز رشد واحدهای فناور

تابلو اعلانات

جلسه دوم دوره آموزشی متلب مقدماتی
پنجشنبه ششم آذر ساعت 15:30
در محل دانشکده فنی اتاق سمعی بصری برگزار می گردد.
آوردن لپ تاپ ضروری می باشد.
 

دوره شبیه سازی سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار متلب (پیشرفته)

برگزارکننده: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محل ثبت نام : مرکز رشد واحدهای فناور – جنب ساختمان دانشکده معماری تلفن تماس : 31321232 همراه : 09301204860
تاریخ شروع دوره: از 13 آبان ماه۱۳۹۴
محل برگزاری اتاق سمعی و بصری ساختمان دانشکده فنی 
ساعت شروع جلسه دوم  : 9:30 دوشنبه 18 آبان 
آوردن لپ تاپ و نصب برنامه 2015B ضروری می باشد.
 

دریافت فرم درخواست پذیرش واحد فناور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

پس از تکمیل فرم فوق آن را به آدرس ایمیل مرکز رشد ارسال فرمائید :  Roshd@iauk.ac.ir