توسعه تحصیلات تکمیلی بزرگترین خدمت دانشگاه آزاد اسلامی است

مهدیه مهران

اطلاعات اصلی
No descr
مرتبه علمی: 
مربی
اطلاعات علمی و کاری
آخرین مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
الکترونیک
گرایش تحصیلی: 
-
اطلاعات تماس
پست الکترونیک (شغلی): 
mehran@iauk.ac.ir


Copyright © 2010 IAUK.ac.ir. All Rights Reserved