توسعه تحصیلات تکمیلی بزرگترین خدمت دانشگاه آزاد اسلامی است

آرم دانشگاه ازاداسلامی

arm-daneshgah.jpgآیا میدانید  دانشگاه آزاد اسلامی طی سالهای اخیر4 رتبه برتر در امر اقامه نماز راکسب نموده است


Copyright © 2010 IAUK.ac.ir. All Rights Reserved